23.8 C
Nicosia
Thursday, June 20, 2024

Morphou calls Isaiah Blessed! – Ironies among metropolitans

Must read

Morphou calls Isaiah Blessed! - Ironies among metropolitans

With ironies, but also the address “Blessed”, the metropolitan of Morphou addresses the metropolitan of Tamasos. Morphou Neophytos responds to the comments of Tamasos Isaiah about what Morphou states and does on the subject of the coronavirus. The full text of Morfos' statement is as follows:

«Ἀδελφὲ ἐν Κυρίῳ, Μητροπολῖτα Ταμασοῦ κ. Ἠσαΐα.

Ἀκούοντας καὶ διαβάζοντας τὶς δηλώσεις σας στὸ «Πρωτοσέλιδο» τοῦ Sigmalive (03.09.21), ποὺ ἀφοροῦν στὸ πρόσωπό μου καὶ ὄχι μόνον, σὲ ἀπάντησή σας σὲ ἐρώτησηφημερίγράφου ἀναφορικὰ πρὸς τὸ θέμα τῆς παρόντη ἀσθηείαςς τ φωνὴ τῆς ἀρχιερατικῆς μου συνειδήσεως γιὰ νὰ σᾶς ἀπαντήσω σχετικά.

Καταρχήν, ὡς խոշորρός σας στὴν ἡλικία ἀλλὰ καὶ στὴν ἀρχιερωσύνη (εἶμαι ἐπὶ 23 ἔτη ἐπίσκοπος), σᾶς συνιστῶ νὰ μὴν γίνεστε ὑποχείριος τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωση ἢ μᾶλλον —ὅπως μεὺρ » New Order of Things (NTP).

Θὰ ἔπρεπε, ἀγαπητὲ ἀδελφέ, πρὶν προβεῖτε στὴν ἀνωτέρω παρόντη παρέμβασή σας, νὰ περιμέσετε νὰ ἀκούσετε καὶ τὰ δύο κηρύγματά μας κατὰ τὴν μεγάλη ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ πολιούχου μας ἁγίου Μάμαντος στὸν 1 21θερο 20)

Ἀντίθετα, γιὰ ἄλλη μία φορά, ἀφεθήκατε σὲ εἰκασίες χωρὶς προηγούμενη ἀσφαλὴ ἐνημέρωση γιὰ τὸ τί πράγματι εἶπε ὁ θρωνθρωπος γιὰ τὸν ὁποῖο μιλήσατε, ἔστω καὶ ἔμμεσα, πλὴν τὸν ὁποῖο καὶ σαφέστατα δη

Ἐὰν μπαίνατε στὸν κόπο νὰ ἀκούσετε ΟΛΟΚΛΗΡΑ τὰ ἀνωτέρω δύο κηρύγματα-ὁμιψεις μας, θὰ βλέπατε ὅτι ἐμεῖς δὲν διακρίνουμε, δὲν διαχωρίζουμε τὸν λαὸ σὲ ἐμβολιασθέντες καὶ μή.

.Ντίθετα, παροτρύνουμε ἑνωτικὰ τοὺς πιστοὺς χριστιανοὺς νὰ προσεύχονται οἱ μὲν γιὰ τοὺς δέ. Μέ laugh καὶ πρακτικὲς πρὸς τοῦτο προσευχὲς μὲ ἁπλὰ λόγια συνιστοῦμε ἐκεῖ στοὺς πιστούς.

Ἀκόμη καὶ στὴν δική μας προσευχὴ πρὸς τὴν Παναγία τὴν Κοσμοσώτειρα, τὴν ὁποία εἰρωνεύονται τὰ ΜΜΕ («μέσα μαζικῆς ἐξημέρωση») ταπεινωμένος μὲ τὴν ἀσθένεια αὐτὴ παρὰ ὑγιὴς καὶ κενόδοξος.

Τοῦτο μοῦ ὑπαγόρευσε ἡ Ὀρθόδοξη μου Πίστη, ἀδελφέ, κατὰ τὸν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο, ποὺ γράφει, «Ὅταν ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι» (Β´ Κορ. 12, 10) · στὸν ὁποῖο ἀ Κύριος ἀπέστει, νὰ μὴν ὑπερηφανεύεται, καὶ στὴν προσευχὴ τοῦ ὁποίου νὰ φύγει ἡ ἀσθένεια ἐκείνη τοῦ ἀπάντησε ὁ Κύριος: «ἀρκεῖ σοι ἡ Χάρις μου · ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β´ Κορ. 12, 9).

Κι ἀκόμη, τὸ ἄλλο ποὺ ἀναφέραμε στὶς ὡς ἄνω ὁμιλίας, τὸ ὁποῖο καὶ πάλιν τὸ ἄ-Χριστο κοσμικὸ πνεῦμα εἰρωνεύεται, «ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ Κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, τῷ Κυρίῳ ἀ. ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν », δὲν εἶναι δικό μας, ἀλλὰ ρήση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διὰ στόματος τοῦ θεηγόρου Παύλου (Ῥωμ. 14, 8).

Αἰσθάνομαι, ἅγιε Ταμασοῦ, ὅτι τελικὰ ἀφήσαμε τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ ἀκατήχητο —ἐν πολλοῖς λόγῳ καὶ τῆς δικῆς μας θεολογικῆς ἀνεπάρκειας καὶ ἔλλειψεις Ὀρθοδόξου θεραπευτικῆς ἐμπειρίας τοῦ νοῦ καὶ ῆλ—ν τ καρς καὶ ὁ Χριστός, ἡ Παναγία Μητέρα Του καὶ Μητέρα μας καὶ οἱ⁇ γιοί Του ἔπαψαν νὰ μᾶς δίνουν τὰ δικά τους μέσα προστασίας καὶ θεραείας. «Ἀπόδοτε οὖν τὰ τοῦ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» (Ματθ. 22, 21).

Ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς σχέσεως Πίστεως καὶ Ἐπιστήμης, ποὺ θίξατε στὴν ἐν λόγῳ παρέμβασή σας, γνωρίζετε νομίζω .τι ὁ μόρφου, ἐκτὸς ἀπὸ θεολόγος, εἶναι καὶ νομικός.

Ὑπάρχει πιὸ λογικὴ Ἐπιστήμη ἀπὸ τὴ Νορική; Καὶ μιλᾶτε ἐσεῖς γιὰ παραλογισμό; I am really sorry!

Πέραν τούτου, ὅπως ἤδη γράψαμε στὶς παρόντες ἀνακοινότητες μας σχετικὰ πρὸς τὴν ἐν λόγῳ ἀσθένειά μας, σ᾽ αὐτὴν καὶ ἰατροὺς καλέσαμε καὶ ἰατρικὲς συμβουλὲς ἀκολουθήσαμε καὶ φάρμακα λάβαμε, τὰ ὁποῖα, σὰ ῷποῖα.

Ἀλλά, ἅγιε Ταμασοῦ, δὲν ὑπάρχουν μόνο τὰ πρωτόκολλα τῆς Ν.Τ.Π. Ὑπάρχουν πολλὲς ἐπιστημονικὲς-ἰατρικὲς προσεγγίσεις, τόσο γιὰ τὸ θέμα τοῦ κορωναϊοῦ, ὅσο καὶ γενικὰ γιὰ ὁποιονδήποτε ἀσθένεια. Αὐτὸς ὁ ὁλοκληρωτισμὸς τῶν κυβερνητικῶν μέτρου καὶ μόνον εἶναι πρωτοφανὴς στὴν Ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος.

Γιὰ περαιτέρω ἐπιστημονικὴ ἐνημέρωσή σας γιὰ τὴν ἄλλη θεραπευτικὴ ἀγωγὴ καὶ τὶς ἄλλες βαρυσήμαντες ἀπόψεις περὶ τῶν χρησιμοποιουμένων στὶς μέρες μας ἐμβολίων κατὰ τοῦ κορωναϊοῦ μὲ τεχνητὸ γενετικὸ ὑλικὸ (σχεχόμενα, ἐν) French Nobel Laureate Luc Montagnier, French internationally renowned geneticist Dr. Alexandra Henrion-Caude, Dr. Roger Hodkinson, ποὺ θεωρεῖται κορυφαῖος ἐμπειρογνώμονας σὲ θέμα ὑγείας στὸν Καναδά, τοῦ Δρ. Sucharit Bhakdi (Sukharit Bakti), an internationally renowned German physician-microbiologist, by Dr. Carrie Madej (Carrie Mandei) Professor of Medicine at the University of Osteopathic Medicine of the University of Pennsylvania, of the other Fr. Βιοηθικῆς, Dr. Δημητρίου Κούβελα, καθηγητῆ Ἰατρικῆς στὴν⁇ λλάδα καὶ Ἐλπιδηφόρου Σωτηριάδη, Δρ. Ἰατρικῆς στὸ Harvard, Ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ Ἐπιδημιολογίας καὶ Δημόσιας Ὑγείας στὸ Ἀνοικτὸ دانشگاهτήμιο Κύπρου.

Περατώνοντας, ἀγαπητὲ ἅγιε Ταμασοῦ, θὰ ἀπαντήσω στὴν ἀναφορά σας σὲ «ἄλλους παράγοντες καὶ ἄλλα συμφέροντα» ὡς κίνητρά μας γιὰ τὶς θέσεις μας:

Εἰς πολλὰ ἔτη, Μακαριώτατε!

+ Ὁ Morfou Neophytos »

RUN and POWER Group: Enhanced Living Experience.

Source: 24h.com.cy

- Advertisement -AliExpress WW

More articles

- Advertisement -AliExpress WW

Latest article