12.8 C
Nicosia
Wednesday, November 29, 2023

New appointments and replacements by the Minister

Must read

& Nu; έ & omicron; & iota; & delta; & iota; & omicron; & rho; & iota; & iota; & mu; & omicron; ί & kappa; & alpha; & iota; & alpha; & nu; & tau; & iota; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma; & tau; ά & sigma; & epsilon; & iota; & sigmaf; & alpha; & pi; ό & tau; & omicron; & pi; & omicron; & upsilon; & rho; & gamma; & iota; & kappa; ό

POWERED BY:

 & Nu; έ & omicron; & iota; & delta; & iota; & omicron; & rho; & iota; & sigma; & mu; & omicron; ί & kappa; & alpha; & iota; & alpha; & nu; & tau; & iota; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma ; & tau; ά & sigma; & epsilon; & iota; & sigmaf; & alpha; & pi; ό & tau; & omicron; & Upsilon; & pi; & omicron; & upsilon; & rho; & gamma; & iota; & kappa; ό

13:52 Wednesday
March 16, 2022 INSIDER • GOAL • IN-CYPRUS • PROPERTY • CYPRUS-IS • CAREER LIKE • GOING OUT • XRYSES SYNTAGES • ACTIVE • PHILGROUP NEWS & nbsp; SOCIETY & nbsp; INSIDER & nbsp; OPINIONS & nbsp; GOING OUT & nbsp; CULTURE & nbsp; SPORTS & nbsp; AUTO & nbsp; GOOD LIFE & nbsp; USEFUL & nbsp; PRINTED EDITION & nbsp;

& Nu; έ & omicron; & iota; & delta; & iota; & omicron; & rho; & iota; & omma & & sigma; & mu; ; & alpha; & iota; & alpha; & nu; & tau; & iota; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma; & tau; ά & sigma; & epsilon; & iota; & sigmaf; & alpha; & pi; ό & tau; & omicron; & Upsilon; & pi; & omicron; & upsil & rho; & gamma; & iota; & kappa; ό

& Nu; έ & omicron; & iota; & delta; & iota; & omicron; & rho; & iota; & sigma; & î; ; & alpha; & iota; & alpha; & nu; & tau; & iota; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma; & tau; ά & sigma; & epsilon; & iota; & sigmaf; & alpha; & pi; ό & tau; & omicron; & Upsilon; & pi; & omicron; & upsil & rho; & gamma; & iota; & kappa; ό

 & Nu; έ & omicron; & iota ; & delta; & iota; & omicron; & rho; & iota; & sigma; & mu; & omicron; ί & kappa; & alpha; & iota; & alpha; & nu; & tau; & iota; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma; & tau; ά & sigma; & epsilon; & iota & sigmaf; & alpha; & pi; ό & tau; & omicron; & Upsilon; & pi; & omicron; & upsilon; & rho; & gamma; & iota; & kappa; ό

ARCHIKIEIDISEISPOLITIKITOPIKAPARASKINIOMEDIAELLADAKOSMOSEPISTIMIPERIVALLONTECHNOLOGIASYNENTEFXEISCHRYSES ETAIREIESKOINONIAEIDISEISKYPROS OF CHTHESANAGNOSTI HAVE LOGOEPISTOLESSYNENTEFXEISDIMOFILI IN INTERNETVIDEOSAFIEROMATAADVERTORIALINSIDEREPICHEIRISEISKYPROSBRAND VOICECAPITALFORBESBLOOMBERG OPINIONPROTAGONISTESKAFTI GRAMMICHRYSES ETAIREIESKARIERAAPOPSEISARTHRA IN “F” INTERVENTION IN “F” MESSAGE YOUR SKITSAO WORLD TWITTERGOING OUTTHINGS TO DOCINEMAMOUSIKIESTIATORIABAR/CAFETV ODIGOSTILEORASIPOLITISMOSKYPROSKOSMOSKRITIKESEKDILOSEISPROSOPAATHLITIKAPODOSFAIROMPASKETPARASKINIAELLADADIETHNIALLA SPORAPOPSEISSKITSOVIDEOSAUTONEAPAROUSIASIAPOSTOLESAGONESKALI ZOIFGEIADIATROFIEF ZINASTRACHRYSES SYNTAGESSYNTAGES SEFVIMA VIMACHRISIMAFARMAKEIAGIATROIAERODROMIALIMANIATILEFONAOPAPKAIROSSYNALLAGMALACHEIAAPPSPROSFORESENTYPI EDITION POLITIKITOPIKAPARASKINIOMEDIAELLADAKOSMOSEPISTIMIPERIVALLONTECHNOLOGIASYNENTEFXEISCHRYSES COMPANIES EIDISEISKYPROS OF CHTHESANAGNOSTI HAVE LOGOEPISTOLESSYNENTEFXEISDIMOFILI THE INTERN ETVIDEOSAFIEROMATAADVERTORIAL EPICHEIRISEISKYPROSBRAND VOICECAPITALFORBESBLOOMBERG OPINIONPROTAGONISTESKAFTI GRAMMICHRYSES ETAIREIESKARIERA ARTICLES IN “F” INTERVENTION IN “F” MESSAGE YOUR SKITSAO WORLD OF TWITTER THINGS TO DOCINEMAMOUSIKIESTIATORIABAR/CAFETV ODIGOSTILEORASI KYPROSKOSMOSKRITIKESEKDILOSEISPROSOPA PODOSFAIROMPASKETPARASKINIAELLADADIETHNIALLA SPORAPOPSEISSKITSOVIDEOS NEAPAROUSIASIAPOSTOLESAGONES YGEIADIATROFIEF ZINASTRACHRYSES SYNTAGESSYNTAGES SEFVIMA STEP FARMAKEIAGIATROIAERODROMIALIMANIATILEFONAOPAPKAIROSSYNALLAGMALACHEIAAPPSPROSFORES ENTERPRISES LTD BRAND VOICE CAPITAL FORBES BLOOMBERG OPINION PROTAGONISTS HOT LINE GOLDEN CAREER COMPANIES

& Nu; έ & omicron; & iota; & delta; & iota; & omicron; & rho; & iota; & omma; & sigma & & quot; ; & alpha; & iota; & alpha; & nu; & tau; & iota; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma; & tau; ά & sigma; & epsilon; & iota; & sigmaf; & alpha; & pi; ό & tau; & omicron; & Upsilon; & pi; & omicron; & upsil & rho; & gamma; & iota; & kappa; ό

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

TOGETHER WITH

& Nu; έ & omicron; & iota; & delta; & iota; & omicron; & rho; & iota; & sigma; & ka; ; & alpha; & iota; & alpha; & nu; & tau; & iota; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma; & tau; ά & sigma; & epsilon; & iota; & sigmaf; & alpha; & pi; ό & tau; & omicron; & Upsilon; & pi; & omicron; & upsil & rho; & gamma; & iota; & kappa; ό

Powered by

& Nu; έ & omicron; & iota; & delta; & iota; & omicron; & rho; & iota; & omma; & sigma; & mu; ; & alpha; & iota; & alpha; & nu; & tau; & iota; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma; & tau; ά & sigma; & epsilon; & iota; & sigmaf; & alpha; & pi; ό & tau; & omicron; & Upsilon; & pi; & omicron; & upsil & rho; & gamma; & iota; & kappa; ό

& Nu; έ & omicron; & iota; & delta; & iota; & omicron; & rho; & iota; & omma & & sigma; & mu; ; & alpha; & iota; & alpha; & nu; & tau; & iota; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma; & tau; ά & sigma; & epsilon; & iota; & sigmaf; & alpha; & pi; ό & tau; & omicron; & Upsilon; & pi; & omicron; & upsil & rho; & gamma; & iota; & kappa; ό

Next Previous New appointments and replacements by the Minister HOME • INSIDER • CYPRUS • New appointments and replacements by the Minister

& Nu; έ & omicron; & iota; & delta; & iota; & omicron; & rho; & iota; & omma; & omma; ; & alpha; & iota; & alpha; & nu; & tau; & iota; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma; & tau; ά & sigma; & epsilon; & iota; & sigmaf; & alpha; & pi; ό & tau; & omicron; & Upsilon; & pi; & omicron; & upsil & rho; & gamma; & iota; & kappa; ό

& nbsp & nbspInsider/ΓΤΠ & nbsp; & nbsp;

The Council of Ministers made new appointments to Authorities as well as replacements.

The new appointments

• & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Senior Management of the Cyprus Energy Regulatory Authority, member of Neophytos Hadjigeorgiou for a period of seven (7) years.

• & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Council for Plant Protection Products and Biocides for a period of three years from the date of publication of the Decision in the Official Gazette of the Republic. President & nbsp; Dr. Androula Georgiou, members & nbsp; Panagiota Sophocleous, Lysandros Lysandridis, Niovi Papasavva, Andreas Chatzigeorgiou, Despo Christodoulou, Dr. Maria Vassiliou, Dr. Maria Orfanou, Konstantis Spanassis, and Marina Xenophontos.

The replacements

• & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Paphos District Waste Disposal or Utilization Council, member & nbsp; Kyriakos Hadjivasilis, Mayor of Geroskipou, to replace the late Michalis Pavlidis.

• & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Council for the Utilization of Landfills or Utilization of Domestic Waste of the District of Nicosia, member Neophytos Papalazarou, Mayor of Geri, replacing Ms. Fotoula Hatzipapa.

Source: www.philenews.com

- Advertisement -AliExpress WW

More articles

- Advertisement -AliExpress WW

Latest article