8.9 C
Nicosia
Wednesday, February 1, 2023

Prices of construction materials increased by 19%

Must read

& Alpha; & upsilon; & xi; & eta; & mu; έ & nu; & epsilon; & sigma; & sigma & alpha; & tau; ά 19% & omicron; & iota; & tau; & iota; & mu; έ & sigmaf; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma; & kappa; & epsilon; & upsilon; & alpha; & sigma; & tau; & iota; & kappa; ώ & nu; & ups; ; & iota; & kappa; ώ & nu;

POWERED BY:

& Alpha; & upsilon; & xi; & eta; & mu; έ & nu; & epsilon; & sigmaf; & kappu; & alpha; & alpha; % & omicron; & iota; & tau; & iota; & mu; έ & sigmaf; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma; & kappa; & epsilon; & upsilon; & alpha; & sigma; & tau; & iota; & kappa; ώ & nu; & upsilon; ;

00:26 Tuesday
19 April 2022 INSIDER • GOAL • IN-CYPRUS • PROPERTY • CYPRUS-IS • CAREER LIKE • GOING OUT • XRYSES SYNTAGES • ACTIVE • PHILGROUP NEWS & nbsp; SOCIETY & nbsp; INSIDER & nbsp; OPINIONS & nbsp; GOING OUT & nbsp; CULTURE & nbsp; SPORTS & nbsp; AUTO & nbsp; GOOD LIFE & nbsp; USEFUL & nbsp; PRINTED EDITION & nbsp;

& Alpha; & upsilon; & xi; & eta; & mu; έ & nu; & epsilon; & sigmaf; & kappu; ta; % & omicron; & iota; & tau; & iota; & mu; έ & sigmaf; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma; & kappa; & epsilon; & upsilon; & alpha; & sigma; & tau; & iota; & kappa; ώ & nu; & upsilon; ;

& Alpha; & upsilon; & xi; & eta; & mu; έ & nu; & epsilon; & sigmaf; & tappu; & kappa; % & omicron; & iota; & tau; & iota; & mu; έ & sigmaf; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma; & kappa; & epsilon; & upsilon; & alpha; & sigma; & tau; & iota; & kappa; ώ & nu; & upsilon; ;

& Alpha; & upsilon; & xi; & eta; & mu; έ & nu; & epsilon; & sigmaf; & tappu; & kappa; % & omicron; & iota; & tau; & iota; & mu; έ & sigmaf; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma; & kappa; & epsilon; & upsilon; & alpha; & sigma; & tau; & iota; & kappa; ώ & nu; & upsilon; ;

ARCHIKIEIDISEISPOLITIKITOPIKAPARASKINIOMEDIAELLADAKOSMOSEPISTIMIPERIVALLONTECHNOLOGIASYNENTEFXEISCHRYSES ETAIREIESKOINONIAEIDISEISKYPROS OF CHTHESANAGNOSTI HAVE LOGOEPISTOLESSYNENTEFXEISDIMOFILI IN INTERNETVIDEOSAFIEROMATAADVERTORIALINSIDEREPICHEIRISEISKYPROSBRAND VOICECAPITALFORBESBLOOMBERG OPINIONPROTAGONISTESKAFTI GRAMMICHRYSES ETAIREIESKARIERAAPOPSEISARTHRA IN “F” INTERVENTION IN “F” MESSAGE YOUR SKITSAO WORLD TWITTERGOING OUTTHINGS TO DOCINEMAMOUSIKIESTIATORIABAR/CAFETV ODIGOSTILEORASIPOLITISMOSKYPROSKOSMOSKRITIKESEKDILOSEISPROSOPAATHLITIKAPODOSFAIROMPASKETPARASKINIAELLADADIETHNIALLA SPORAPOPSEISSKITSOVIDEOSAUTONEAPAROUSIASIAPOSTOLESAGONESKALI ZOIFGEIADIATROFIEF ZINASTRACHRYSES SYNTAGESSYNTAGES SEFVIMA VIMACHRISIMAFARMAKEIAGIATROIAERODROMIALIMANIATILEFONAOPAPKAIROSSYNALLAGMALACHEIAAPPSPROSFORESENTYPI EDITION POLITIKITOPIKAPARASKINIOMEDIAELLADAKOSMOSEPISTIMIPERIVALLONTECHNOLOGIASYNENTEFXEISCHRYSES COMPANIES EIDISEISKYPROS OF CHTHESANAGNOSTI HAVE LOGOEPISTOLESSYNENTEFXEISDIMOFILI THE INTERN ETVIDEOSAFIEROMATAADVERTORIAL EPICHEIRISEISKYPROSBRAND VOICECAPITALFORBESBLOOMBERG OPINIONPROTAGONISTESKAFTI GRAMMICHRYSES ETAIREIESKARIERA ARTICLES IN “F” INTERVENTION IN “F” MESSAGE YOUR SKITSAO WORLD OF TWITTER THINGS TO DOCINEMAMOUSIKIESTIATORIABAR/CAFETV ODIGOSTILEORASI KYPROSKOSMOSKRITIKESEKDILOSEISPROSOPA PODOSFAIROMPASKETPARASKINIAELLADADIETHNIALLA SPORAPOPSEISSKITSOVIDEOS NEAPAROUSIASIAPOSTOLESAGONES YGEIADIATROFIEF ZINASTRACHRYSES SYNTAGESSYNTAGES SEFVIMA STEP FARMAKEIAGIATROIAERODROMIALIMANIATILEFONAOPAPKAIROSSYNALLAGMALACHEIAAPPSPROSFORES ENTERPRISES LTD BRAND VOICE CAPITAL FORBES BLOOMBERG OPINION PROTAGONISTS HOT LINE GOLDEN CAREER COMPANIES

& Alpha; & upsilon; & xi; & eta; & mu; έ & nu; & epsilon; & sigmaf; & kappu; ta; 19; % & omicron; & iota; & tau; & iota; & mu; έ & sigmaf; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma; & kappa; & epsilon; & upsilon; & alpha; & sigma; & tau; & iota; & kappa; ώ & nu; & upsilon; ;

EXCLUSIVE COOPERATION

 & Alpha; & upsilon; & xi; & eta; & mu; ; & epsilon; & sigmaf; & kappa; & alpha; & tau; ά 19% & omicron; & iota; & tau; & iota; & mu; έ & sigmaf; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma; & kappa; & epsilon; & upsilon; & alpha; & sigma; & kappa; ώ & nu; & upsilon; & lambda; & iota; & kappa; ώ & nu;

TOGETHER WITH

& Alpha; & upsilon; & xi; & eta; & mu; έ & nu; & epsilon; & sigmaf; & kappu; & ta; & alpha; & alpha; % & omicron; & iota; & tau; & iota; & mu; έ & sigmaf; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma; & kappa; & epsilon; & upsilon; & alpha; & sigma; & tau; & iota; & kappa; ώ & nu; & upsilon; ;

Powered by

& Alpha; & upsilon; & xi; & eta; & mu; έ & nu; & epsilon; & sigmaf; & kappu; & ta; & alpha; & alpha; % & omicron; & iota; & tau; & iota; & mu; έ & sigmaf; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma; & kappa; & epsilon; & upsilon; & alpha; & sigma; & tau; & iota; & kappa; ώ & nu; & upsilon; ;

& Alpha; & upsilon; & xi; & eta; & mu; έ & nu; & epsilon; & sigmaf; & kappu; & ta; & alpha; & alpha; % & omicron; & iota; & tau; & iota; & mu; έ & sigmaf; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma; & kappa; & epsilon; & upsilon; & alpha; & sigma; & tau; & iota; & kappa; ώ & nu; & upsilon; ;

Next Previous Prices of construction materials increased by 19% HOME • INSIDER • CYPRUS • Prices of construction materials increased by 19%

& Alpha; & upsilon; & xi; & eta; & mu; έ & nu; & epsilon; & sigmaf; & kappu; & 19; % & omicron; & iota; & tau; & iota; & mu; έ & sigmaf; & kappa; & alpha; & tau; & alpha; & sigma; & kappa; & epsilon; & upsilon; & alpha; & sigma; & tau; & iota; & kappa; ώ & nu; & upsilon; ;

& nbsp & nbspInsider/ΚΥΠΕ & nbsp; & nbsp;

The prices of construction materials continued in March 2022 the upward trend of the last 14 months, with the relevant index recording an increase of 19.08% compared to the corresponding month of 2021.

According to a press release of the Statistical Service of Cyprus, the Price Index of Construction Materials for the month of March 2022 amounted to 125.65 points (based on 2015 = 100), recording an increase of 2.22% compared to the previous month. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 19.08%.

By main product category, increases were recorded in metal products (31.60%), in wood products, insulation, chemicals and plastics (20.87%), electromechanical articles (14.79%), minerals (7.38%) and mineral products (6.68%).

Source: www.philenews.com

- Advertisement -AliExpress WW

More articles

- Advertisement -AliExpress WW

Latest article